Szanowni Państwo,

 

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego informujemy, że w 2020 roku nie odbędzie się kolejna edycja Lubelskich Spotkań Naukowych.

 

Zapraszamy serdecznie na konferencję w 2021 roku.

Przegląd Posterów

 

1. Masternak Sebastian - FAŁSZYWIE DODATNIE TESTY NARKOTYKOWE U OSÓB STOSUJĄCYCH LEKI PSYCHOTROPOWE

2. Padała Olga - POSTĘPOWANIE Z PACJENTEM Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W SOR

3. Boguta Piotr - ZASTOSOWANIE GABAPENTYNY I PREGABALINY – RADY I OSTRZEŻENIA DLA PSYCHIATRÓW PŁYNĄCE Z DOŚWIADCZEŃ BRYTYJSKICH I AMERYKAŃSKICH

4. Pankowicz Hanna - OSOBOWOŚĆ TYPU BORDERLINE U MĘŻCZYZN – PUŁAPKI DIAGNOSTYCZNE. OPIS PRZYPADKU.
5. Szymańska-Piekarczyk Justyna - CZYM ZAPEŁNIĆ PUSTKĘ? – KONSEKWENCJE SOMATYCZNE UROJEŃ NIHILISTYCZNYCH W PRZEBIEGU ZESPOŁU COTARDA – OPIS PRZYPADKU
6. Koziara Zuzanna - BEHAWIORALNY WARIANT OTĘPIENIA CZOŁOWO-SKRONIOWEGO – TRUDNOŚCI DIAGNOSTYKI RÓŻNICOWEJ
7. Drzał Ewelina - PSYCHOTERAPIA TAŃCEM I RUCHEM – PRZYBLIŻENIE METODY
8. Domagała Adam - NIEPRAWIDŁOWOŚCI SIATKÓWKI W CHOROBIE AFEKTYWNEJ DWUBIEGUNOWEJ – PRZEGLĄD BADAŃ
9. Brudkowska Żaneta - NEUROPSYCHOLOGICZNY PROFIL PACJENTÓW Z RZUTOWO – REMISYJNĄ POSTACIĄ STWARDNIENIA ROZSIANEGO
10. Futyma-Jędrzejewska Małgorzata - CHOROBA AFEKTYWNA DWUBIEGUNOWA U PACJENTA Z ADRENOLEUKODYSTROFIĄ – OPIS PRZYPADKU

11. Próchnicki Michał - ZASTOSOWANIE CYFROWEJ ELEKTROKARDIOGRAFII, PRZESTRZENNEJ WEKTORKARDIOGRAFII, BIOIMPEDANCJI ELEKTRYCZNEJ ORAZ PARAMETRÓW BIOCHEMICZNYCH W OCENIE RYZYKA SERCOWO-NACZYNIOWEGO U CHORYCH NA ANOREKSJĘ

12. Siedlecka Dagna (prezentuje Paulina Wróbel-Knybel) - CZY FARMAKOTERAPIA DEPRESJI ZAWSZE JEST PRZECIWSKAZANIEM DO  KARMIENIA PIERSIĄ DZIECKA?
13. Krzewicka-Romaniuk Ewa (prezentuje Paulina Wróbel-Knybel) - PATOFIZJOLOGIA ZABURZEŃ GOSPODARKI WĘGLOWODANOWEJ U PACJENTÓW LECZONYCH LEKAMI PRZECIWPSYCHOTYCZNYMI

14. Wróbel-Knybel Paulina - INTRUDER, INKUBUS I NIEZWYKŁE DOZNANIA CIELESNE – CZYLI O RODZAJACH HALUCYNACJI W PARALIŻU SENNYM

15. Flis Michał - ,,SIŁA ZŁEGO NA JEDNEGO” – PRZESŁANKI POTWIERDZAJĄCE TEORIĘ NEUROROZWOJOWĄ SCHIZOFRENII – OPIS PRZYPADKU
16. Janowska Małgorzata - GDZIE JEST MÓJ DOM? – O ZANIEDBANIACH RODZICIELSKICH I ICH PSYCHOLOGICZNO-PSYCHIATRYCZNYCH KONSEKWENCJACH – OPIS 2 PRZYPADKÓW
17. Próchnicka Agnieszka - POSTAWY SPECJALISTÓW WOBEC SEKSUALNOŚCI DOROSŁYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W INSTYTUCJACH REHABILITACJI I OPIEKI – PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA